2016061103, Washington County courthouse

Brenham, Texas

The Washington County courthouse at sunrise in Brenham, Texas.