2016061712, Bexar County courthouse

San Antonio, Texas

The Bexar County courthouse in San Antonio, Texas.